جزییات خبر

خبرهای سامانه درسی نریمان

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : “ روش مرور به سبک نمودار ابینگ هاوس “

🟣روش مرور به سبک نمودار ابینگ هاوس:

برای یادگیری و به خاطر سپردندمطالب وقتی یه مطلب جدید یادمیگیری‌بهترین‌ زمان مرور همون روزه!
اگه میخوای توی کنکور‌و امتحاناتت‌ موفق بشی باید همون مطلب و‌نکته ای که یادگرفتی‌‌رو‌ توی  همون روز مجددا مرور کنی تا به حافظه ی بلند مدتت منتقل بشه.
میدونستی یه‌مرور سریع در انتهای روز باعث‌موندگاری‌ بهتر‌مطلب توی مغزت‌میشه و یادآوری اون مطلب برات آسونتر‌میشه!!
(مخصوصا دروس اختصاصی)
میدونی‌‌مرور کردن از روی چه مواردی بیشترین بازدهی رو داره؟
جزوه ، خلاصه هات، نکته نویسی هات،مطالب هایلات شده ، حاشیه نویسی هات ،...
میدونی زمان مرور دوم کی هست؟؟ ۱۰ روز بعدی ، با یه مرور سریع که اینبار خیلی کمتر وقتتو میگیره میتونی تست هاو تمرین های جدید تری هم حل کنی و تسلطت هم بیشتر بشه!(پس با یه تیر چندتا نشونه میزنی)
 
حالا زمان مرور بعد کی هست؟؟ یکماه بعد،تست ها و‌تمرینهایی رو که حل کردی‌هم مرور کن تا تسلطت بیشتر بشه.
 
حالا زمان مرور بعدی کی هست؟ سه ماه بعد
این سه‌مرحله  رو برای تمامی دروست میتونی انجام بدی و بعد سه ماه مرور کل‌کتاب و جمع بندی دوره ای انجام بدی.