جزییات خبر

خبرهای سامانه درسی نریمان

مزیت های استفاده از پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان

پانسیون مطالعاتی٬ به عبارت صحیح تر یک کتابخانه VIP و خصوصی است .

این سوال در ذهن افراد ایجاد می شود که تفاوت این کتابخانه با کتابخانه های عمومی سراسر شهر در چیست؟

 

در پاسخ به سوال باید گفته شود که این کتابخانه به ظاهر کتابخانه٬ مزایا و امکانات ویژه ای را برای استفاده کنندهگان فراهم آورده است.

برخی از مزایای این پانسیونن مطالعاتی به شرح زیر است:

 

زمان استفاده از این پانسیون مطالعاتی از 6 صبح تا 10 شب می باشد.

قوانین سختی در این پانسیون مطالعاتی حکمفرماست٬ بعنوان مثال گوشی های تلفن دانش آموزان در بدو ورود بهپانسیون  مطالعه تحویل ناظر آموزشی میشود.

در صورت حواس پرتی و عدم تمرکز دانش آموز٬ مشاوران حاضر دانش آموز را راهنمایی کرده تا مانع اتلاف وقتدانش آموز٬ بالاخصدر گروه دانش آموزان کنکوری شود.

وجود دانش آموزان با هدف قبولی و موفقیت در کنکور٬ باعث افزایش انگیزه و امید سایر دانش آموزان می شود.

در صورت ناامیدی و کاهش سطح روحیه دانش آموز٬ مشاور با بررسی علت و کمک به حل مساله٬ دانش آموز را درمسیر صحیح قرارداده و مانع گسترش ناامیدی و اتلاف انرژی دانش آموزان می شود.

غیر از مواردی که پیش تر گفته شد٬ راندمان و نحوه مطالعه دانش آموز به صورت اختصاصی توسط مشاور٬ تحتکنترل و نظارت قرارمیگیرد تا در صورت لزوم٬ اصلاحات لازم برای دانش آموز صورت گیرد.

از دیگر مزایای این پانسیون مطالعاتی٬ وجود استراحتگاهی است که دانش آموز در صورت خستگی و استراحتکوتاه از آن استفاده نماید.

ورود و خروج از پانسیون مطالعاتی هوشمند و با نظارت دقیق مسوول آموزش و والدین دانش آموزان میباشد.٬ درصورت غیبت دانش آموز٬ مراتب می بایست به مسوول آموزش اطلاع داده شود.

ودر نهایت نظم و انضباط حاکم در این پانسیون مطالعاتی٬ تمام شرایط لازم برای موفقیت دانش آموزان را فراهم کردهو آینده تحصیلیدانش آموز را به بهترین شکل ممکن رقم میزنند.

📞شماره های تماس پانسیون مطالعاتی در اصفهان☎️

09132165439

03136612866

ادرس : خیابان خاقانی بن بست 44 پلاک 526📍

portfolio image