لیست اخبار

واحد
1400/06/16

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: مصرف بیش از حد کافئین و انرژی زا

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاور تحصیلی|کتابخانه اصفهان|مرکزمطالعاتی اصفهان|کتابخانه دخترانه|

ادامه خواندن
واحد
1400/06/16

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:یادیاری در مطالعه

پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان|کنکوریها|پانسیون مطالعه اصفهان

ادامه خواندن
ثبت
1400/06/15

ثبت نام در پانسیون مطالعاتی اصفهان ویژه کنکوری های سال 1401 و 1400

ویژگی پانسیون مطالعاتی در اصفهان ثبت نام 09132165439

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/06/15

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: کارهای کنکوری موفق!

پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان|کنکوریها|پانسیون مطالعه اصفهان

ادامه خواندن
واحد
1400/06/14

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: استراحت بین‌‌ دروس

پانسیون مطالعاتی‌دراصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|گروه آموزشی نریمان|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان

ادامه خواندن
واحد
1400/06/13

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش استفاده از جعبه لایتنر

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن