لیست اخبار

واحد
1400/05/19

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:تحلیل سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۰

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/19

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:تحلیل سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۰

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/16

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: نکاتی برای تست زنی بهتر

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/14

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس تاريخ

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/10

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : انواع سهمیه درکنکور ۱۴۰۰

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۰|انتخاب رشته|مشاور تحصیلی |گروه آموزشی نریمان

ادامه خواندن
پانسیون
1400/05/09

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|گروه آموزشی نریمان|مشاوره تحصیلی |انگیزشی

ادامه خواندن