لیست اخبار

واحد
1400/05/08

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: همه چیز درباره بلند خوانی !!

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس دینی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس عربی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن
پانسیون‌مطالعاتی‌
1400/05/07

پانسیون‌مطالعاتی‌ هدف در اصفهان: عید غدیر‌خم‌‌مبارک

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کنکور۱۴۰۱| کنکور۱۴۰۲| گروه آموزشی نریمان

ادامه خواندن
واحد
1400/05/05

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مدیریت صنعتی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/05/05

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: اهمیت و ویژگی محیط مطالعه مناسب

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن