لیست اخبار

واحد
1400/05/03

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: راه کارهای افزایش قدرت حافظه و ذهن

گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۱|مشاوره تحصیلی | پانسیون مطالعاتی در اصفهان|

ادامه خواندن
پانسیون
1400/05/03

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان

پانسیون‌مطالعاتی‌در اصفهان|کنکور۱۴۰۱| کنکور۱۴۰۲| گروه آموزشی نریمان| مشاوره تحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/02

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مددکاری اجتماعی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/05/02

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مترجمی زبان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/05/02

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته روزنامه نگاری

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/05/02

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: هدف بزرگ

گروه آموزشی نریمان| پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲ | انگیزشی

ادامه خواندن