لیست اخبار

واحد
1400/04/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: وسایل مورد نیاز در جلسه آزمون سراسری ۱۴۰۰

گروه آموزشی نریمان| پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
🔥ثبت
1400/04/06

🔥ثبت نام پانسیون مطالعاتی هدف در اصفهان آغاز شد🔥

گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ |کنکور۱۴۰۱ |

ادامه خواندن
واحد
1400/04/05

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفي رشته مهندسي هوا فضا

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ | کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/04/05

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : کاهنده های انرژی کدامند؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ | کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/04/04

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : روتین شبانه کنکوری

پانسیون مطالعاتی در‌اصفهان| گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/04/04

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی معماری

پانسیون مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن