لیست اخبار

واحد
1400/04/17

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته گرافیک

پانسیون مطالعاتی در اصفهان - گروه آموزشی نریمان - کنکور ۱۴۰۰-کنکور ۱۴۰۱-انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/16

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته سینما

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/04/15

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته علوم تربیتی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱|معرفی رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/15

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته هتلداری

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|انتخاب رشته|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۰

ادامه خواندن
واحد
1400/04/15

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: ۵۲ هفته مانده تا‌کنکور۱۴۰۱

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲

ادامه خواندن
واحد
1400/04/14

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: روش مطالعه درس فلسفه و منطق

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲

ادامه خواندن