لیست اخبار

واحد
1400/04/02

واحد مشاوره پانسون هدف اصفهان: معرفي رشته مهندسي كامپيوتر

پانسيون مطالعاتي در اصفهان | گروه آموزشي نريمان|كنكور١٤٠٠ |١٤٠١

ادامه خواندن
کنکور
1400/04/01

کنکور 1402 برای دروس تخصصی دوبار در سال !

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور 1402

ادامه خواندن
کنکور
1400/04/01

کنکور از سال 1402 دوبار در سال برای دروط تخصصی برگزار می شود

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور 1402 دوبار در سال

ادامه خواندن
واحد
1400/04/01

واحد مشاوره‌پانسیون هدف : ۱۰ راهکار مقابله با افکار و احساسات منفی

پانسیون مطالعه در اصفهان | گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۰ | کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/03/31

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مدیریت بازرگانی

پانسیون مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
پانسیون
1400/03/30

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته هوشبری

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ | کنکور ۱۴۰۱

ادامه خواندن