لیست اخبار

پانسیون
1400/03/30

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته هوشبری

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ | کنکور ۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/03/29

واحد مشاوره پانسیون هدف اصفهان : معرفی رشته اتاق عمل

پانسیون مطالعاتی در‌اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ |کنکور ۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/03/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: همه چیز درمورد رشته مدیریت (مقطع کارشناسی)

پانسیون مطالعاتی در اصفهان| گروه آموزشی نریمان | کنکور ۱۴۰۰| کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/03/28

واحد مشاوره پانسیون هدف اصفهان : معرفی رشته شنوایی سنجی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کنکور۱۴۰۰ | انتخاب رشته | کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
روتین
1400/03/27

روتین صبحگاهی پانسیون مطالعاتی‌هدف دراصفهان 🌞

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۰ | کنکور۱۴۰۱ |

ادامه خواندن
واحد
1400/03/25

واحد مشاوره پانسیون هدف اصفهان : ۱۷ روز پایانی تا کنکور ۱۴۰۰ چه کار کنیم؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان| گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ |کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن