لیست اخبار

واحد
1400/07/12

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:آشنایی با ضرایب گروه ریاضی|09132165439

همه چیز درباره ی کنکور ریاضی و زیر گروه ها و ضرایب آن

ادامه خواندن
واحد
1400/07/11

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:راه های افزایش تراز|09132165439

همه چیز در مورد افزایش تراز|تمامی راهکارهای افزایش تراز|رتبه خوب کنکور سراسری

ادامه خواندن