تلفن:03136612866
موبایل:09132165439
ایمیل:info@narimanedu.ir
خبرهای گروه آموزشی و پانسیون مطالعاتی هدف
  • خانم ملبوس زاده
  • 1402/03/04
  • 297

٪۴۰ شیمی در کنکور در پانسیون مطالعاتی دراصفهان

مباحث و فصل های مهم درس شیمی | پانسیون مطالعاتی در اصفهان

چهل درصد شیمی در پانسیون مطالعاتی دراصفهان 

 

 

 

 

+مبحثعدد اتمی 

فصلیک دهم

تعداد تست:یک تست 

 

 

+مبحث:ترکیبات آلی و موازنه

فصل:یک و سه یازدهم 

تعداد تستسه تست

 

 

+مبحث:قانون هس آنتالپی سرعت

فصلدو دوازدهم 

تعداد تستچهار تست 

 

 

+مبحثروند تغییر عناصر 

فصلفصل یک دهم و یازدهم

تعداد تستدو تست

 

 

+مبحثاکسایش و کاهش 

فصلدو دوازدهم 

تعداد تستدو‌تست

 

 

+مبحث:مسائل اسید و باز

فصلیک دوازدهم

تعداد تستدو تست 

 

 

 

 

پانسیون مطالعاتی دخترانه در اصفهان+

مشاوره تحصیلی دراصفهان 

دکتر نریمانی+برنامه ریزی+

کارگاه آموزشی و انگیزشی کنکور

+آزمون شخصی+سنجش استعداد+پشتیبان

 

شماره تماس جهت ثبت نام در

#پانسیون مطالعاتی در اصفهان

 

📞 09132165439-36612866

 

اینستاگرام پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان

🏫pansion_hadaf_isf

👨🏻‍💻dr.mohammadreza_narimani

مدیریتدکتر  محمد رضا نریمانی

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند